Houdt u van zingen?
30 mrt 2023 Houdt u van zingen?

Ring Enschede

Zangavond op 11 mei 2023

Houdt u van zingen? Dan hopen we dat u meedoet met de zangavond op donderdag 11 mei. De Ring Enschede organiseert deze avond in de Ontmoetingskerk te Enschede vanaf 19.30 uur. De Ring heeft als taak de saamhorigheid tussen protestantse gemeenten in de regio te bevorderen. Door middel van een avond, waarop koren, cantorijen en allen die van zingen houden, elkaar kunnen ontmoeten, willen we dat op 11 mei doen.

De avond zal onder de inspirerende leiding staan van ds. Hanna Rijken, universitair docent ‘Theologie en de kunsten (in het bijzonder kerkmuziek)’ aan de Protestantse Theologische Universiteit. Enkele koren en cantorijen uit de regio zullen hun medewerking verlenen.

We hebben de bedoeling samen Gods lof te zingen met bekende liederen uit het Liedboek, maar daarnaast ook nieuwe liederen te leren. Ook vinden we het belangrijk dat leden van de protestantse gemeenten uit de regio elkaar ontmoeten en nieuwe contacten leggen.

Het programma van de avond is als volgt:

- Opening

- Samen inzingen

- Samen met de koren liederen zingen, met korte toelichting op de liederen

- Afsluiting

- Koffie en ontmoeting

 

We hopen dat u meedoet met de zangavond op 11 mei in Enschede! Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Stuurgroep Ring Enschede:

Andries Bijmold (Enschede)

Anke de Boer-Hulstijn (Goor)

Henk Grooters (Borne)

Ds. Hennie Marsman (Losser)

Cees van der Sluijs (Goor)

terug