Waar kunnen we u bij u helpen?
02 jan 2021

Waar kunnen we u bij u helpen?
Het doel van de hulpverlening is dat u weer zelf de regie in de hand kan nemen en behouden. Wij werken volgens de richtlijnen van de Beroepscode voor de maatschappelijk werker. Het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker is een uitgave van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), voorheen de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW).
Wij bieden ondersteuning bij: psychosociale problemen, identiteitsproblemen, burn-out, levensfase problemen, verliesverwerking , financiële en andere hulpvragen. Wij bieden ondersteuning bij het vergroten van een sociaal netwerk om het gevoel van eenzaam te zijn op te heffen. We bieden professionele, laagdrempelige, kosteloze hulpverlening . Toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging.

Waar kunnen we u bij ondersteunen?
 • Informatie en advies
 • bij relatieproblemen
 • bij opvoedingsproblemen
 • bij  levensfase problematiek
 • bij verliesverwerking of andere verwerkingsproblemen
 • bij het vergroten van een sociaal netwerk of zingeving
 • bij het vinden van een goede dag invulling
 • bemiddeling bij escalaties omtrent diverse zaken
 • bij het oppakken van het leven na een periode van verslaving
 • bij financiële problemen/schulden
 • bij vermoeden en/of signalen van mishandeling/misbruik (psychisch, lichamelijk, financieel)
 • bij identiteitsproblemen
Aandacht voor psychosociale / psychiatrische problemen.
Overige hulpvragen.
terug