Jaarverslag Diaconie 2020
17 mrt 2021

Jaarverslag Diaconie 2020

Het is een bijzonder jaar geweest waarin de Covid-19 pandemie een hoofdrol heeft gespeeld. Veel activiteiten hebben daarom geen doorgang kunnen vinden, niet alleen binnen de Diaconie maar ook bij de overige geledingen binnen onze kerk en ver daarbuiten.

Zoals u weet zijn bij de diaconie twee diaconaal maatschappelijk werksters werkzaam; de dames Cocky Roessen en Hilly Welmerink. Hun werkzaamheden richten zich op hulpverlening, ondersteuning en begeleiding van mensen vanuit diverse thematieken en daarbij passende werkwijze's. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in gemeenteleden en niet leden van de gemeente.  

Met ingang van 1 maart 2021 is Cocky Roessen in aanloop naar haar pensionering minder gaan werken. Informatie daarover kunt u in het Kerkblad lezen. Met ingang van 1 maart 2021 is het jaarcontract van Hilly Welmerink omgezet in een vast dienstverband.

Onlangs is de web site van Diaconaal Maatschappelijk werk in de lucht gegaan. Deze biedt een overzicht van de onderwerpen, informatie en bereikbaarheid van het maatschappelijk werk. 
Gebleken is dat gemeenteleden meestal wel hun weg weten te vinden naar informatie via de kerk of via de website van onze kerk. Maar voor mensen met een hulpvraag, die geen enkele binding hebben met een kerk of een geloof, is dat niet een vanzelfsprekende weg. Om ook voor die groep makkelijker vindbaar te zijn voor diaconale hulpvragen is een extra adres voor informatie geopend onder www.dmw-haaksbergen.nl

Heeft u liever een papieren exemplaar toegestuurd, dat kan door een bericht te sturen naar onze administrateur Martin Beekhuizen, te bereiken via mail diaconiehb@pkn-haaksbergen.nl

terug