Kerkdeuren dicht (t/m 5 december), vieringen thuis te bekijken.
14 nov 2021 Kerkdeuren dicht (t/m 5 december), vieringen thuis te bekijken.
Vieringen worden wel gehouden maar achter gesloten deur; daarbij zijn maar enkele mensen aanwezig om de dienst te verzorgen, de dienst op te nemen en uit te zenden via kerkomroep.

Alle kerkelijke activiteiten, zoals het Koffiedrinken op de Woensdagochtend, het Kerkcafé, Cantorijrepetities, Boekbespreking e.d. worden afgelast. Maar wees daarbij creatief in het bedenken van oplossingen om bijvoorbeeld thuis nog met maximaal 4 personen bijelkaar te komen.  

Verhuur van het kerkgebouw en de Richtershof (VVP, yoga, concerten) kan doorgang vinden met dien verstande dat dit onder de eigen verantwoordelijkheid van de huurder valt.

Ook de gemeenteavond op donderdag 25 november zal online (via Teams) en uitsluitend live (het is niet mogelijk om op een later tijdstip terug te kunnen kijken) te volgen zijn. De avond begint om 19.30 uur. 

Hoe vieren we de adventstijd en kerst verder?
Daarover gaan we nog van gedachtenwisselen en u wordt daarover ruim van te voren geïnformeerd. Via de mededelingen in de kerkdiensten en website.

 
terug