zondag 23 januari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst in de St. Pancratiuskerk
Voorganger(s): Ds. Job Stein & Mw. Elles Veltkamp

orde van dienst
uitzending via kerkomroep
terugkijken kerkomroep
4e zondag van Epifanie
oecumenische dienst

terug