zondag 9 januari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Von Heijdenstraat
Voorganger(s): Ds. Job Stein

orde van dienst
uitzending via kerkomroep
terugkijken kerkomroep
doop van de Heer/2e zondag van Epifanie
afscheid Gerrie Verbeek

terug