zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Von Heijdenstraat
Voorganger(s): Ds. Jaco Zuurmond uit Enschede

orde van dienst
avondmaal
3e zondag van de zomer
3e zondag na Drie-eenheid

terug