zondag 10 juli 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Von Heijdenstraat
Voorganger(s): Ds. Gonda Elzenga uit Glanerbrug

orde van dienst
4e zondag van de zomer

terug