dinsdag 11 januari 2022 om 11.00 uur

Kerkdienst Jhr. Von Heijdenstraat
Voorganger(s): Mw. Nynke van Genderen

Orde van de Afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis van Johannes Anthony Figee 
Meekijken via kerkomroep
Overlijdensadvertentie

terug