Kerstmiddag Protestantse Ouderen Soos donderdag 15 december Kerstmiddag Protestantse Ouderen Soos donderdag 15 december

Tijd:             14 uur
In:                de Richtershof 
Thema:       “In de sfeer van weleer”
terug