Kleuterkerk voor kinderen van 3 tot ongeveer 7 jaar Kleuterkerk voor kinderen van 3 tot ongeveer 7 jaar
De Kleuterkerk is een eenvoudige viering van ongeveer een half uur. De kinderen van drie tot ongeveer zeven jaar zitten op een groen kleed voor het altaar op de grond bij elkaar. De kinderen nemen plaats voorin de kerk op een groot groen kleed. Samen zingen we liedjes met het en lezen we een verhaal. Het is altijd weer spannend wat er in de vertelkoffer zit. Ook is het leuk om op het grote scherm voorin de kerk, de plaatjes bij het verhaal of de gebaren bij het Onze Vader' te kunnen zien. Ook zetten we de jarigen in het zonnetje. We houden geen collecte, maar vragen alle kinderen een houdbaar product mee te nemen voor onze boodschappenmand voor de Voedselbank Enschede-Haaksbergen. Na afloop er koffie en limonade met een koekje in de kerk, zodat er tijd is voor een fijn informeel samenzijn, terwijl de kleuters lekker knutselen

Begeleiders: Leden Werkgroep Kleuterkerk en Regenboogkoor.
Data: zondagen II november, 25 december 2018 en 10 februari, 14 april en 9 juni 2019
Tijd: van 11.30 uur tot 12.00 uur
Locatie: Pancratiuskerk, Markt
terug