Kunst en geloof Kunst en geloof

Hoe kunnen uitingen van kunstenaars ons helpen ons geloof te verdiepen? Kunstenaars verbeelden geloofsthema’s. Ze proberen het zo te doen dat wie er naar kijkt, tot nadenken, tot zelfreflectie, tot bewustwording wordt uitgenodigd. In drie bijeenkomsten kijken we naar schilderijen die ons tot inkeer uitnodigen, tot uitwisseling van vragen en vertellen verhalen. De avonden worden afgesloten met een kort liturgisch moment. Gedurende drie avonden staan we stil bij thema’s van onze levensweg: doop, geborgenheid en sterfelijkheid. Als er voldoende belangstelling is, willen we een excursie organiseren naar het Museum voor religieuze kunst in Uden.
Begeleider: pastoraal werkster Margot Dijkman
Data: maandag 20 november, dinsdagen 23 januari en 20 februari Tijd: 19.30 uur
Locatie: Lourdeszaal, links naast de Lourdeskerk, Sonderenstraat 55
Kosten: € 7,50
Bel voor informatie: pastoraal werkster Margot Dijkman, 06 38903999 Opgave: voor 9 november via
Aantal deelnemers: minimaal

terug