Kunst en geloof
17 aug 2017 Kunst en geloof
Hoe kunnen uitingen van kunstenaars ons helpen ons geloof te verdiepen?
Kunstenaars verbeelden geloofsthema's. Ze proberen het zo te doen dat wie er naar kijkt, tot nadenken, tot zelfreflectie, tot bewustwording wordt uitgenodigd. In drie bijeenkomsten kijken we naar schilderijen die ons tot inkeer uitnodigen (we nemen er in stilte de tijd voor), tot uitwisseling van vragen en vertellen van verhalen. Er is geen enkele kennis van kunst nodig om deel te nemen.
De avonden voor worden afgesloten met een kort liturgisch moment.
Gedurende drie avonden staan we stil bij drie thema's van onze levensweg:
  • Doop
  • Geborgenheid
  • Sterfelijkheid
Als er voldoende belangstelling is, organiseren we een excursie naar het Museum voor religieuze kunst in Uden.

Begeleiding: pastoraal werkster Margot Dijkman
Data: woensdagen 12 december, 9 januari en 5 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: Lourdeszaal, links naast de Lourdeskerk, Sonderenstraat 55
Kosten: €7,50
Voor meer informatie: tel.: 06 389 03 999, pastoraal werker Margot Dijkman
Opgave per email: algemenezaken@franciscusparochie.nl (vóór 1 december)
Aantal deelnemers: minimaal 8
terug