LED-lampen vervangen in lichtbalken
04 dec 2022 LED-lampen vervangen in lichtbalken
Deze kleurweergave is mogelijk geworden door de overgang van halogeen verlichting naar LED-verlichting.
Na 15 jaar geven deze oude lampen geleidelijk aan de geest en zijn steeds moelijker verkrijgbaar. Reden voor de kerk om met een nieuw lichtplan te komen.
Begin dit jaar is gestart met een eerste proefopstelling die de kerkrentmeesters en technische ondersteuners Henk

Verbeek en Dick van Harten voortvarend hebben opgepakt.
In totaal zijn er door de firma Breukers ca. 80 lampen vervangen.
De nieuwe LED-lampen hebben een veel langere levensduur en uiteraard een veel lager energieverbruik.
Al met al is een belangrijke stap gezet voor een kerk die zich aanpast aan de huidige tijd. Zoals oog hebben voor duurzaamheid en milieu en de mogelijkheid voor het organiseren van speciale bijeenkomsten in onze kerk.
 
terug