Ledenadministratie
02 feb 2021 Ledenadministratie

De Protestantse Kerk in Nederland heeft 1.850.000 leden, verdeeld over 1572 gemeenten. De Protestantse Gemeente Haaksbergen -Buurse telt 1339 leden (jaar 2020) verdeeld over 620 belijdende leden, 488 doop leden en 231 overige leden ('vrienden' van de kerk zonder stemrecht).

Via het lidmaatschap van de Protestantse Gemeente Haaksbergen -Buurse is men automatisch lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Zijn uw juiste gegevens bij ons bekend?

Als kerkgemeenschap voeren we al jaren een adequate ledenadministratie. Wij maken daarbij gebruik van het geautomatiseerde systeem LRP (Leden Registratie van de Protestantse kerk).

De meeste mutaties komen binnen via de PKN, door middel van SILA, (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) gekregen via de BRP (Basis Registratie Personen. (Voorheen GBA, Gemeentelijke Basis Administratie) 

Toch kan het voorkomen dat we mogelijk actuele en belangrijke informatie missen, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft aangetekend tegen SILA. In dat geval worden mutaties niet doorgegeven. Het kan om verschillende zaken gaan, bijvoorbeeld een verhuizing, een geboorte, sterfgeval, een huwelijk of echtscheiding, etc..

Daarom een dringend beroep om mutaties te melden aan de leden administrateur: Mevrouw Gerrie Verbeek. U kunt haar bereiken door te bellen of de mailen. 

Hoe wordt je lid van de Protestantse Kerk
Hoe kan ik mij uitschrijven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland?

lees meer.

terug