Leerhuis Synagoge Haaksbergen
14 jan 2020 Leerhuis Synagoge Haaksbergen
Programma van het Leerhuis Haaksbergen, Beit Midrasj Harei Nitzav.
Het Leerhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de Stg. Synagoge Haaksbergen.

Voor het komende voorjaarsseizoen 2020 hebben wij het volgende programma samengesteld. Jaren geleden zijn wij begonnen met een cyclus over de Sabbat en de Joodse feestdagen, maar deelnemers gaven aan dat kennis hierover inmiddels weggezakt is en dat we graag weer een opfriscursus zouden willen doen. Met dit verzoek is nu rekening gehouden.
Docent: Bert Oude Engberink

PROGRAMMA
Er zijn dit seizoen drie avonden gepland.
Data:
  • Donderdagavond 30 januari 2020, over Toe biSjewat,
  • Donderdagavond 13 februari, over de opbouw van de Joodse kalender
  • Donderdagavond 27 februari, over Poerim
De bijeenkomsten worden gehouden in de synagoge, Ruisschenborgh 1, te Haaksbergen.
De leeravonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.
Deelname kost € 5,- per avond. De prijs is inclusief enkele teksten en koffie/thee.
De bijdrage komt geheel ten goede aan de Stichting Synagoge Haaksbergen.
U kunt ter plaatse uw entree betalen of uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL15 ABNA 059.11.11.306 t.n.v. Stg. Synagoge Haaksbergen, o.v.v. ‘Bijdrage Leerhuis.’

 
terug