Liturgische schikking
04 mrt 2022 Liturgische schikking
Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting bij dit thema op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.”

De lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster en verbinden we voor deze symbolische bloemschiksuggestie aan ‘genade is de grondtoon’. Hierboven staat: ”Genade is dat wat we ontvangen.”

Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaardregels van de verhouding pot versus bloemstuk. Juist deze combinatie, kleine pot – hoge schikking, maakt het beeld sterk. De pot wordt niet tot aan de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangende te benadrukken. De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel. De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen een zaak van het ontvangen van genade. De schikking op de rand van de spot verandert iedere week een beetje. De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, is transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat door de genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke. De sterke verticale zuil wordt in het begin van de Veertigdagentijd gemaakt van droge grassen (snoeiafval van miscanthus of riet). Grassen die de herinneringen dragen van een voorbije lente, zomer en herfst. Later in de Veertigdagentijd wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.

Bovenstaande uitleg is aangereikt vanuit de landelijke PKN.
We zullen in de Veertigdagentijd en met Pasen een foto op de website plaatsen van de schikking in onze kerk.
Namens de “schikkers”, Nynke van Genderen.

Download <hier> de tekst. 

 
terug