Historie van de Gereformeerde Kerk in Haaksbergen Historie van de Gereformeerde Kerk in Haaksbergen

Historie van de (voormalige) Gereformeerde Kerk in Haaksbergen
korte samenvatting

 

De Gereformeerde Kerk in Haaksbergen is op 10 juli 1899 opgericht. Dit gebeurde mede door de textielfabrikant A.J. ten Hoopen, die grond en gelden beschikbaar stelde om een passend gebouwtje te stichten voor het houden van godsdienstige samenkomsten. Later zou dit gebouwtje aan de Zeedijk eigendom worden van de Gereformeerde Kerk in Haaksbergen, maar bleef in de volksmond 'het kerkje van Ten Hoopen' heten.Het kerkje is hier zichtbaar met op de achtergrond het dorpsgezicht met daarin de St.Pancratiuskerk en de Hervomde Kerk:


In 1914 was H. Waterink de eerste voorganger. In 1927 werd emeritus-predikant ds. G.J. Breukelaar beroepen als predikant, waarna diverse predikanten volgen, totdat in 1950 ds. A. de Korte voorganger wordt. Omdat de kerk met zo'n honderd kerkgangers vaak overvol was, werd onder de ds. de Korte een nieuwe kerk met pastorie aan de Enschedesestraat gebouwd, die in 1954 indienst gesteld werd. Vanaf dat moment stijgt het aantal leden van ca. 85 tot 250 á 300. Diverse voorgangers dienen de kerk, waaronder de hr. G. Bouwhuis vanaf 1985, en ds. H.J. Elzenga vanaf 1 januari 2004.

 

Niet onvermeld mag de organisatie van de Maranathon 1995, een 24 uurs kerkdienst waarin diverse kerkdienstsoorten werden ondergebracht. In 1999 werd het 100 jarig bestaan van de kerk gevierd.

De gereformeerde kerk ging op 1 mei 2004 als zelfstandige kerkelijke gemeente op in de PKN, een landelijke fusie van de 3 Samen Op Weg kerken.

Lees verder ook over:

Een interessante geschiedsbeschrijving van de gereformeerde kerk te Haaksbergen is te vinden op deze externe link

 
Historie en predikanten van de (voormalige) Gereformeerde Kerk in Haaksbergen Historie en predikanten van de (voormalige) Gereformeerde Kerk in Haaksbergen

De Gereformeerde kerk van Haaksbergen dateert van 3 oktober 1899 en stond jarenlang bekend als 'het kerkje van Ten Hoopen'. In het begin bestond de gemeente uit ongeveer 30 leden. Het onstaan van de kerk kwam voornamelijk voort uit het verzet tegen de vrijzinnigheid in de Hervormde Kerk. Het landelijk gebundeld verzet kreeg de naam Doleantie van 1886.
Men kerkte in een gebouwtje aan de Zeedijk, dat door A.J.P. ten Hoopen was geschonken. Na een tijd van veel zelfwerkzaamheid van de gemeenteleden, kon in 1914 de eerste voorganger, de heer H. Waterink Jzn, worden verwelkomd. In 1926 moest deze op doktersadvies met vervroegd emeritaat. Ds. G.J. Breukelaar, emirituspredikant, werd zijn opvolger en bleef tot 1934 in de gemeente. De gemeente is daarna achtereenvolgens geleid door:

  • candidaat van Dijk (1934-1935)
  • ds. Torenbeek (1935-1939)
  • candidaat W. Wijma (1940-1943)
  • ds. W. Wijma (1943-1945)

Een zwaar verlies kreeg de gemeente te verduren, toen in 1940 de heer Ten Hoopen overleed. Een trieste tijd was die omstreeks 1944, maar in Haaksbergen is het niet tot een scheuring gekomen tussen synodalen en vrijgemaakten. In 1945 volgde ds. H. Retèl zijn voorganger ds. W. Wijma op.

Ds. A. De Korte, die in 1950 gekomen was als 'lerend ouderling' en vervolgens in 1952 predikant werd, heeft Gereformeerd Haaksbergen door zijn niet te stuiten inzet aan een nieuwe kerk/pastorie geholpen. Oktober 1954 is het huidige kerkgebouw in gebruik genomen. Kort daarna vertrok ds. A. De Korte.

In 1955 volgde ds. Vruggink. Na enkele jaren kwam in 1964 de emerituspredikant ds. De Feyter. Vanaf 1969 was de gemeente opnieuw vacant totdat in 1974 ds. Favier zijn intrede deed, in een gedeelde baan met Enschede. In maart 1978 heeft ook hij afscheid genomen, om zich helemaal te gaan wijden aan de kerk in Enschede. Op 3 juni 1979 kon de ontstane vacature weer ingevuld worden door de komst van ds. Hoogsteen uit Canada, die zijn taak eveneens verrichtte voor de kerk van Neede. Begin 1983 heeft hij een beroep aangenomen naar de First Christian Reformed Church van Brantford in Canada. In mei van datzelfde jaar nam hij afscheid van Haaksbergen en Neede. Na ruim 2 jaar van vacant zijn kwam per 1 september 1985 de heer Bouwhuis als pastoraal werker naar Haaksbergen in een deeltijdfunctie.

3 oktober 1999 is het 100-jarig bestaan van de kerk met een groots opgezet programma, verdeeld over de zaterdag en de zondag gevierd. In de morgendienst van 3 oktober ging ds. Breukelaar voor, familie van de predikant uit 1926. Vele oud-gemeenteleden waren aanwezig in dat weekeinde.

Vanaf januari 2004 is ds. G. Elzenga predikant van de gemeente.

Per 1 mei 2004 ging werd de gereformeerde kerk deel van de PKN, een fusie van de drie Samen op Weg-kerken de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. De gemeente wordt ook wel als 'Maranathakerk PKN' aangeduid.
 

 
Voorgangers Gereformeerde Kerk Voorgangers Gereformeerde Kerk

Voorgangers van de Gereformeerde Kerk

 

H. Waterink 1914 - 1926

H. Waterink
1914 - 1926


 

 

Ds. G.J Breukelaar, 1927 - 1933
Ds. G.J Breukelaar
emeritus predikant
1927 - 1934


Ds.  W Wijma, 1940 - 1943, 1943 - 1945

Ds. W. Wijma
candidaat-predikant
1940 - 1943
predikant
1943 - 1945


 

Ds. H. Retèl, 1946 - 1950

Ds. H. Retèl
1946 - 1950 


Ds. A. de Korte, 1950 - 1954

Ds. A. de Korte
lerend ouderling, later predikant
1950 - 1954


 

Ds. Vruggink, 1955 - 1963

Ds. Vruggink
1955 - 1963


 

Ds. De Feyter, 1964 - 1969

Ds. de Feyter
emeritus-predikant
1964 -1969 


Ds. Favier, 1974 - 1978

Ds. Favier
1974 - 1978 


Ds. Hoogsteen, 1979 - 1983

Ds. Hoogsteen
1979 - 1983 


G. Bouwhuis, 1985 - 2003

G. Bouwhuis
1985 - 2003