Nieuws voor nieuw ingekomenen Nieuws voor nieuw ingekomenen
Wanneer u vanuit een andere kerkelijke gemeente hier naartoe bent verhuisd, krijgt de leden-administratie hiervan bericht.

Zodoende bent u dan met naam en adres al bij ons bekend en zijn we graag bereid om u tijdens een huisbezoek nader te informeren over onze gemeente.

De bezoeker kan u dan iets vertellen over het reilen en zeilen in deze gemeente. Tevens ontvangt u een exemplaar van het meest actuele kerkblad.

Natuurlijk kunt u op deze website ook zelf verder kijken en daar lezen over onze diverse activiteiten.

Of komt u op een zondagmorgen naar de kerk, dan kunt u kennis maken met onze gemeenteleden, want er is altijd koffiedrinken na iedere dienst.

Stelt u een huisbezoek op prijs of heeft u andere vragen, dan kunt u dit bij het kerkelijk bureau kenbaar maken, tel. 053-574 1725 (di, wo en do ochtend).

Ook met vragen rondom doop, huwelijksinzegening, catechisatie of belijdenis wordt u daar verder geholpen. 
terug