Oncologisch Ontmoetingscentrum Camino
15 jan 2022 Oncologisch Ontmoetingscentrum Camino

Kerkblad, 15 januari 2022
Wij als Stichting OOC Camino hebben als doel de levenskwaliteit van mensen met kanker en hun naasten te helpen handhaven of te verbeteren. Dit doen wij door het aanbieden van persoonlijke gesprekken en door het aanbieden van activiteiten en thema-en informatiebijeenkomsten en workshops. Dit vindt plaats in de Richtershof. Zie voor meer informatie over de activiteiten onze website ooc-camino.nl  
  
 
terug