Onderweg naar nieuwe verbondenheid update!
09 sep 2021 Onderweg naar nieuwe verbondenheid update!
Om Corona te bestrijden en elkaar te beschermen gingen we in lockdown. Dat legde een groot deel van de samenleving plat. Zo kwam ook veel kerkelijk leven stil te liggen.  De samenleving veert gelukkig weer op doordat Coronamaatregelen versoepeld zijn. Hoe gaan we nu verder met elkaar?   
We kunnen en willen niet terug naar het oude vertrouwde, maar we willen het isolement van de lockdowns wel achter ons laten. Ons motto voor de komende maand  is ‘Onderweg naar nieuwe verbondenheid’. Covid19 raken we niet meer kwijt. We zullen ermee moeten leren leven en een nieuw evenwicht moeten vinden in ons bestaan. Daarbij kunnen we – denken we - veel voor elkaar betekenen. Daarom dit traject onderweg naar nieuwe verbondenheid.

Bloemenactie. Op elk adres waar één of meer mensen wonen die met de Protestantse gemeente verbonden is proberen we tussen 7 en 17 sept.  een Dahlia aan te reiken. (Wie niet thuis is krijgt een geurzakje) als dun eerste draadje van onderlinge verbondenheid. Bij de bloem (bloemengeur) zit een groet.
Voor de bloemen hebben we de handen ineengeslagen met het bloemencorso van Rekken dat helaas weer geen doorgang kon vinden. Een win-winsituatie voor beide partijen waar we heel blij mee zijn.
 
Emmaüsdienst op zondagmorgen 19 sept. aanvang 10:00 uur in de Prot. kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat 4 in Haaksbergen. In deze kerkdienst is geen preek. In plaats daarvan is 25 minuten voor tweegesprekken uitgetrokken. Op die manier kunnen we het contact met een ander uitdiepen.

Oecumenische dienst op zondag 26 sept. aanvang 10:00 uur in de Pancratiuskerk aan de Markt in Haaksbergen. Samenleven doen wij niet alleen. Wij staan voor dezelfde uitdagingen als onze R.K. geloofsgenoten. In een oecumenische dienst willen we vieren dat de samenleving zich weer opent.

Avondmaalsdienst op zondagmorgen 3 okt. aanvang 10:00 uur in de Prot. kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat 4 in Haaksbergen. Nadat we op alle voordeuren geklopt hebben, en in een Emmaüsdienst in het hart van één ander hebben kunnen kijken en in we een oecumenische dienst onze vreugde geuit hebben treden we het ‘nieuwe (kerkelijk) normaal' binnen met het delen van brood en wijn. De geschiedenis heeft vaker onverwachte wendingen genomen. In al die situaties hebben brood en wijn mensen bemoedigd en de weg gewezen.
Dorpsbreed Interreligieus Coronapijn-gedenkceremonie in week 42/43 op de Markt. De Haaksbergse synagoge, moskee, RK- en Protestantse Kerk slaan de handen ineen om stil te staan bij de pijn en het verdriet die de pandemie met zich meebrengt.

Toen we de route uitstippelden dachten we dat dit – na de Emmaüsdienst – de 3e stap zou moeten worden. Voordat we zouden gaan ‘vieren’ wilden we ‘gedenken’. We droomden van een dorpsbrede interreligieuze ceremonie voor heel Haaksbergen. Het bij elkaar brengen van de synagoge, twee kerkgenootschappen, de moskee en het gemeentebestuur kostte meer tijd. Daarom is deze coronapijn-gedenkceremonie losgekoppeld van de aanvankelijke planning en verplaatst naar week 42/43. Zodra de datum bekend is maken we die bekend.

Alle activiteiten zijn vanzelfsprekend onder het voorbehoud van eventuele grillige coronaontwikkeling.
terug