Over het pastoraat; omzien naar elkaar
03 jan 2021

Over het pastoraat; omzien naar elkaar
Daarbij gaat om het signaleren en afgeven van een mogelijke behoefte voor geestelijke zorg. Dit omzien vertaald zich in een contact van een lid van de kerkenraad voor een bezoek.
Uiteraard hebben predikant leden van de kerkenraad of bezoekersgroepen ook een taak in het georganiseerde pastoraat. Maar deze beschikbare menskracht is eenvoudigweg te klein in relatie tot de omvang van de gemeente om deze zorg alleen aan hen over te laten.
Goede pastorale zorg gebeurt dus door gemeenteleden te bezoeken. Mensen die nieuw zijn in onze gemeente. Of mensen die door ouderdom niet meer naar de kerk toe kunnen komen. Oudere gemeenteleden ontvangen allemaal bezoek thuis door een ouderenbezoeker. Maar natuurljk mag u wannneer u daar behoefte aan heeft, ook zelf contact opnemen met de ouderling of predikant, voor een gesprek of op bezoek thuis. Bij vreugde en verdriet. Voor alle bezoeken of gesprekken met een ouderling of predikant is de gemeente in vijf wijken verdeeld.  

Contact 
Voor ouderenpastoraat
Voor ouderling&predikant
terug