Opvang vluchtelingen Oekraïne
21 mrt 2022 Opvang vluchtelingen Oekraïne
De Rommelmarkt gaf te kennen dat er bij hen “van alles te halen viel” Met dank aanvaard, en de Diaconie is ruimhartig wat de  financiën betreft. Ook vanuit het jongerenwerk  kwamen enthousiaste reacties. Zo wordt er van alles gedaan om vluchtelingen te helpen . Laten we ook het Coventry gebed niet vergeten, dat ieder vrijdag om 12.00 uur gebeden wordt.
terug