Organisten/Cantrix Organisten/Cantrix
Tijdens de dienst zorgen de organisten voor muzikale begeleiding. De cantorij ondersteunt de gemeente tijdens het zingen van de liederen.

Contactpersonen koren:
Wie wil zingen, zing mee!
De Cantorij:
Mw. T.R. van Genderen-Hiemstra
E-mail: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl

Taizé koor:
Mw. Yvonne Klarenbeek
E-mail: t.g.m.klarenbeek@home.nl

Orgelconcertcommissie:
Twee keer per jaar organiseert de Orgelconcertcommissie een concert waarin het Honhoforgel een belangrijke rol speelt. 
Contact:
Dhr. D. (Daan) van Oosten (voorzitter), tel. 06 5340 7285
Mw. M. (Marion) Röber (Organiste/cantrx). tel. 06 4134 3462.
terug