Algemene informatie

Algemene informatie
Pastorale zorg
Dominee A.J. Stein
De Nolle 53
7482 GR Haaksbergen
Telefoon: 053-573 8956
E-mail: j.stein@pkn-haaksbergen.nl

Pastoraal ouderenwerkers.
Mw. M. Molderink - Miedema
Telefoon: 053-5728029
E-mail:  m.molderink@pkn-haaksbergen.nl

Meer Contacten van de Protestantse Gemeente Haaksbergen - Buurse

E-mail kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl
(voor in-en uitschrijven lidmaatschap)
terug