Algemene informatie

Algemene informatie
Pastorale zorg
Dominee A.J. Stein en Dominee W. Heeren. 
Contactgegevens. Klik hier

Pastoraal ouderenwerkers (80+ pastoraat).
Mw. M. Molderink - Miedema en Mw. J. Loorbach
Contactgegevens. Klik hier

E-mail kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl
(voor in-en uitschrijven lidmaatschap)
terug