Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar
14 jan 2021

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar
Wat levert het op?
Indicatie teruggave gift van € 200 bij modaal inkomen.
Jonger dan AOW-leeftijd: Met overeenkomst € 84 terug en zonder overeenkomst nihil
Vanaf AOW-leeftijd: Met overeenkomst € 48 terug en zonder overeenkomst nihil. 

Er geldt geen maximum of drempel van de gift! Er geldt slechts één voorwaarde: u moet voor minimaal vijf jaar een gift doen. (De vijfjaars-eis vervalt bij overlijden van de schenker of partner en bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid).

Hoe nu verder?
Vul het formulier in (in tweevoud). Onderteken beide exemplaren. Stuur beide exemplaren naar het Kerkelijk bureau. Brengen mag natuurlijk ook. Eén formulier krijgt u terug met handtekening van de kerk. Die stuurt u naar de belastingdienst. Voor vragen of hulp bij het invullen kunt u terecht bij Dhr. Hans. van Embden, of met het kerkelijk buro T: 053-574 1725 
 
U kunt ook een persoonlijke berekening maken zie hiervoor de pkn-schenkcalculator.
terug