Privacyverklaring voor bezoekers website
27 dec 2020

Privacyverklaring voor bezoekers website
Deze Privacyverklaring beschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en biedt informatie over de rechten van bezoekers van onze website.

Privacystatement
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.
Jhr Von Heijdenstraat 8
7481ED Haaksbergen

De complete privacyverklaring van de kerk voor al haar activiteiten (waaronder deze website) vind u onder privacyverklaring Protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse verstrekt. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom/wanneer zijn deze gegevens nodig
De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen
De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van de Protestantse Gemeente Haaksbergen - Buurse worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze gegevens om de werking en informatievoorziening van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

SSL certificaat
Uw privacy op onze website is beschermd met een zogenaamd SSL certificaat (het slotje in de adresbalk) dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen server van de website en uw internetbrowser zoals Chrome of Internet Explorer. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse".  Die zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien uw verzoek erg complex is zullen we u binnen één maand laten weten dat we binnen drie maanden na datum ontvangst van uw verzoek op uw verzoek zullen reageren.
terug