Programma Protestantse Ouderensoos Programma Protestantse Ouderensoos

Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met de Noaberpoort telefoon 053-8734696, u moet zich eenmalig inschrijven voor het gebruik van AutoMaatje, daarna kunt u 2 werkdagen van te voren een vervoer aanvraag indienen.

Het lidmaatschap geld wordt op de bijeenkomst in april geïnd, dit is €15,00 per persoon.

U kunt het ook overmaken op rekening nummer :

NL 10 RABO 0130 7499 58 t.n.v. Protestantse Ouderensoos

Voorzitter: Herma Lubbersen,  053-5727062

Penningmeester: Riek Klumpers,  053- 5729532

Secretaris : Annie Eekma,  053-5725332

terug