Hartelijk dank aan alle vrijwilligers actie kerkbalans 2023
27 feb 2023 Hartelijk dank aan alle vrijwilligers actie kerkbalans 2023
Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Hartelijk dank daarvoor!

Voor iedereen die nog niet heeft gereageerd, wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk. Voor nu en ook voor in de toekomst. Voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Dan kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
terug