Oecumenische gesprekskring Saalmerink Oecumenische gesprekskring Saalmerink

De oecumenische gesprekskring is er eens per maand op maandag van 10.00 tot 11.00 uur in ‘De Papillon’ in het Saalmerink. We praten met elkaar over geloven en leven, over bijzondere gebeurtenissen en wat één en ander voor onszelf betekent. Deze gesprekskring is bedoeld voor alle bewoners van het Saalmerink en mensen die gebruik maken van de dagopvang. Opgave is niet nodig, vrije inloop. Er is koffie/thee/koekje. 

Begeleiders: Ineke Wijsman, Riek Klumpers en ds. Gonda Elzenga
Data: 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari 2019, 18 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei en 17 juni
Tijd: van 10.00 uur tot 11.00 uur
Locatie: zaal 'De Papillon' in Het Saalmerink

 

terug