Sobere maaltijd met liturgische bezinning
21 mrt 2022 Sobere maaltijd met liturgische bezinning
In de Veertigdagentijd, de periode tussen Aswoensdag en en, staan we wat nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten.
Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich, om wat meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van, of je beperken in bv. alcohol, roken, snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden. Je moet meestal wel even wennen en dat waarin je je in beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere bezinning, voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer. Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, van vluchtelingen die wanhopig zoeken naar een land met veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen. En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn.
Sober leven en over solidariteit nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele veertigdagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke Sobere Maaltijd in de Stille of Goede Week vóór Pasen. We eten dan samen heel eenvoudig, we sparen wat geld uit dat we samen bestemmen voor een project van de Vastenactie 2022: werken aan betere toekomst voor arme Braziliaanse boeren door hun te steunen in hun strijd voor landrechten en ook hen te helpen hun oogst te vergroten

Voor meer informatie kunt u altijd mailen naar:
rinavdhulst@kpnmail.nl


 
terug