Sobere maaltijd
28 jul 2016 Sobere maaltijd
Oecumenische Sobere Maaltijd in de Veertig-dagentijd
Samen willen we een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen gebruiken, zoals zoveel mensen in de Derde Wereld dat dagelijks kennen. Daarmee tonen we ons met hen solidair. Het is een maaltijd van vasten met mensen van verschillende kerken. V66r en na de maaltijd wordt er gezongen en gebeden. We maken kennis met onbekenden en we krijgen informatie over het vastenproject. Als u wilt, kunt u iets kopen bij de stand van de wereldwinkel. We willen u vragen om zelf bord en bestek mee te nemen.

Begeleider: Rina van der Hulst
Contactpersoon: email: rinavdhulst@kpnmail.nl , Rina van der Hulst
Locatie: Richtershof , Von Heijdenstraat 6
Datum: woensdag 8 april, in de vastentijd
Tijd: van 18.00 uur tot 19.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aantal deelnemers: 50 tot 60


 
terug