Sobere Maaltijd Sobere Maaltijd
in de vastentijd op woensdag 8 april van 18.00-19.00 uur in Haaksbergen
(Update: vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vervalt deze bijeenkomst.)
Om stil te staan bij de honger in de wereld en  de verspilling van  voedsel organiseren verschillende kerken ook dit jaar weer een oecumenische Sobere Maaltijd. De maaltijd wordt gehouden op woensdag 8 april in de Richtershof, Jhr Von Heijdenstraar 6 in Haaksbergen. De maaltijd is van 18.00 – 19.00 uur.

De organisatoren van verschillende kerken willen samen een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen gebruiken, zonder vlees of vis, zoals zoveel mensen in de Derde Wereld dat dagelijks kennen. De afgelopen jaren waren er steeds zo’n 50 à 60 aanwezigen. 

Als u wilt kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor het vastenactie project 2020 werken aan de toekomst voor betere kansen op de arbeidsmarkt voor arme dove jongeren in Malawi door scholing. De organisatoren vragen u één van hen te bellen of te mailen als u komt.
Vergeet niet een bord en bestek mee te nemen.
Opgeven vóór woensdag 8 april 2020
Ons e-mailadres is: ; meld dat u deelneemt in Haaksbergen
Rina van der Hulst     053-5723440
Wilma de Ruiter         053-5728076

 
terug