De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.
Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken
Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
21 juli Dienst 10u00 Ds. A.J. Stein
28 juli Heilig Avondmaal 10u00 Mw. ds. H.J. Elzenga

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).
 
Tweelingdienst Bad Düben Tweelingdienst Bad Düben
Nog één keer brandt de kaars.
Op  zondag 12 augustus zal nog één keer de kaars, die ons verbindt met Bad Düben, aangestoken worden. Er zal nog één keer een gezamenlijke dienst worden gehouden tegelijk met Bad Düben. Op de kaars staat te lezen : Haaksbergen  Bad Düben 3e advent 1983. Hij dateert dus van het allereerste contact dat wij met Oost Duitsland hadden. Vooral in het begin zijn er regelmatig tweelingdiensten gevierd, meestal in februari. En daarna hielden we een Friedensdekade, elk jaar in oktober/november....
lees meer »
 
De rommelmarkt nadert De rommelmarkt nadert
Wij luisteren echt wel naar u.

Zaterdag 31 augustus a.s. om 09.00 uur precies start onze rommelmarkt voor velen onder u goed bekend. Het aangeboden “spul” varieert als vanouds, van aardenwerk – boeken-- kleding -kinderspeelgoed naar meubels. Waar bij het inzamelen goed op gelet wordt is kwaliteit. Alleen in goede staat verkerende her te gebruiken materiaal wordt aangeboden. De reden dat wij scherper selecteren komt door op en aanmerkingen van onze vrijwilligers maar ook van kopers zijde....
lees meer »
 
Wandelen met de nieuwe dominee Wandelen met de nieuwe dominee
De nieuwe dominee, Job Stein,  is bezig Haaksbergen, de omgeving, maar vooral de Haaksbergenaren te leren kennen.
Als onderdeel van dit kennismakingsproces gaat hij een wandeling maken langs de gemeentegrens. Die pakweg 60 km legt hij in etappes  af en hij hoopt op gezelschap van mensen die een stukje (bv. een uur of 2 uur) met hem op willen lopen. Iedereen die hem gezelschap wil bieden op de wandeling kan zich melden.
Een aantal wandeldata staan al vast. Op een later moment komen daar naar alle waarschijnlijkheid nog een aantal wandelmomenten bij.
Hij begint de wandeling op woensdagmorgen 22 mei bij land-grenspaal nr 1! Op die etappe is al ingetekend. Er kan nog wel ingetekend worden op alle volgende etappes .....
lees meer »
 
Kerkcafé Kerkcafé
Elke laatste vrijdag van de maand is er voor de middengeneratie een mogelijkheid om informeel elkaar te ontmoeten. Ben je tussen de 30 en 55 jaar, dan zouden we het heel fijn vinden om je te verwelkomen.
Het Gemeentecentrum (aan de Enschedesestraat) is open en de koffie is gezet vanaf 20.00 uur.
Maar als je later op de avond wilt komen en een glaasje wijn, een biertje of wat fris met ons wilt drinken, is dat ook prima!
Hopelijk tot ziens op vrijdagavond 26 juli!

Groetjes, Gert, Gonda, en Johan
lees meer »
 
Rainbowkids club Rainbowkids club
Vrijdagmiddag 10 mei hadden we met de kinderen van de RainbowKids Club een gezellige middag bij recreatiehof  Stien'nBoer.
We begonnen om vijf uur met een spelletje mid-getgolf. En als je dat nog niet eerder gedaan hebt, is het best lastig dat balletje in de hole te krijgen. Maar we vermaakten ons er prima mee.
Om een uur of zes gingen we in groepjes naar de binnenspeeltuin waar we eerst gingen eten. We kregen ranja en patat met een snack, daarna kon-den we nog even de binnenspeeltuin in.
Om zeven uur was het tijd om te vertrekken.....
lees meer »
 
Bloemendienst: afgeven Bloemendienst: afgeven
U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Piet van Genderen, scriba
 
Kerktelefoon Kerktelefoon
Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).