De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.
Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken
Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
26 mei Bevestiging
diakenen
10u00 Ds. A.J. Stein
26 mei Taizéviering mmv Taizékoor 19u00  
30 mei Hagenpreek
Boerderij Vedders
Laakmorsweg
9u30 Mw.ds. H.J. Elzenga
2 juni Dienst 10u00 Ds. A.J. Stein

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).
 
wandelen met de nieuwe dominee wandelen met de nieuwe dominee
De nieuwe dominee, Job Stein,  is bezig Haaksbergen, de omgeving, maar vooral de Haaksbergenaren te leren kennen.
Als onderdeel van dit kennismakingsproces gaat hij een wandeling maken langs de gemeentegrens. Die pakweg 60 km legt hij in etappes  af en hij hoopt op gezelschap van mensen die een stukje (bv. een uur of 2 uur) met hem op willen lopen. Iedereen die hem gezelschap wil bieden op de wandeling kan zich melden.
Een aantal wandeldata staan al vast. Op een later moment komen daar naar alle waarschijnlijkheid nog een aantal wandelmomenten bij.
Hij begint de wandeling op woensdagmorgen 22 mei bij land-grenspaal nr 1! Op die etappe is al ingetekend. Er kan nog wel ingetekend worden op alle volgende etappes .....
lees meer »
 
Basiscatechese Basiscatechese
De basiscatechese gaat weer beginnen!


Maandagmiddag 13 mei, 20 mei, 27 mei en 3 juni zijn de jongens en meisjes van groep 7 en 8 weer van harte welkom in de kerk voor de basiscatechese. We praten met elkaar over dat wat ons bezig houdt, lezen samen een Bijbelverhaal en gaan daarover met elkaar in gesprek. We sluiten af met een puzzeltocht, aan de hand van vragen uit de bijbel en natuurlijk met iets lekkers erbij.
Adres: Protestantse kerk Jhr. von Heijdenstraat 4
Tijdstip: 15.30 uur.
Contact:
 
Nieuwe diakenen Nieuwe diakenen
In de afkondigingen in twee kerkdiensten en in het kerkblad is de gelegenheid bekend gemaakt dat stemgerechtigden bezwaren konden indienen tegen de procedure die de kerkenraad gevolgd heeft bij de verkiezing van zeven nieuwe diakenen of tegen hun bevestiging.
Er zijn bij de kerkenraad geen bezwaren ingediend.
De bevestiging van de nieuwe diakenen zal plaats vinden in de kerkdienst van 26 mei aanstaande.
De scriba
 
Gemeenteavond 27 mei Gemeenteavond 27 mei
Op 27 mei vindt een gemeenteavond plaats in de Maranathakerk. Aanvang 19.30 uur.

Het programma van de gemeenteavond valt in twee delen te splitsen.
- In het eerste deel betreft het doel van de kerkenraad met de leden van de gemeente van gedachten te wisselen over “hoe het gaat” en “welke kant we op moeten gaan”. De preses zal terugblikken op het bewogen jaar 2018. Ds. Stein zal vooruitblikken op het komende jaar. Daar behoren accenten in het kerkenwerk toe, maar ook taakgroepen. ...
lees meer »
 
Kerkennacht Kerkennacht

Oproep!

Amateurs schilderen en tekenen
Haaksbergse gebedshuizen


(update: aanmeldingstermijn verlengd tot 1 juni)

Aanleiding
Geïnspireerd door het thema “Is dit ook kerk?” willen de kerken van Nederland tijdens de Kerkennacht 2019 de andere, soms verborgen, kanten van het kerk-zijn tonen. In Haaksbergen, waar de Protestante gemeente Haaksbergen-Buurse en de Rooms-katholieke Franciscusparochie daarbij samenwerken, ligt het accent op de verbondenheid van de kerken met kunst en muziek. Ons motto: “Dit zijn we ook”.

Schilderen en tekenen
In het jaar waarin we het overlijden van Rembrandt, driehonderdvijftig jaar geleden, .....
lees meer »
 
Ambtsjubileum ds. Janneke Ruijs Ambtsjubileum ds. Janneke Ruijs
Vorig jaar was het 25 jaar geleden dat ik in Haaksbergen ben bevestigd als predikante. Eind dit jaar ben ik 25 jaar in dienst bij de Protestantse Kerk in Nederland. Tussen Ghana en Groesbeek ben ik een jaar beroepbaar predikante geweest en was ik officieel niet in dienst van de kerk, vandaar dit verschil.

Ik vind het alles behalve vanzelfsprekend dat ik in goede gezondheid 25 jaar predikante mag zijn en ben daar dankbaar voor. Op zondagmiddag 23 juni wil ik dit graag vieren met de gemeente van Haaksbergen-Buurse en van Groesbeek en vanzelfsprekend met iedereen die dit mee wil vieren....

 
lees meer »
 
Rainbow Kids Club Rainbow Kids Club
Ook dit seizoen houden we weer Rainbow Kids Club in de Maranathakerk.
Dit jaar beginnen we om vijf uur 's middags en rond een uur of zeven zijn we klaar.
De club is bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Heb je zin om te komen, neem dan gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Meld je wel even aan bij Mariëlla van 't Hof (06 15418207) of Froukje Braam (06 24762225), dan is er genoeg te eten en kunnen we je ouders via Whatsapp op de hoogte houden.
De eerste bijeenkomst is dit seizoen op 14 september van 17.00 tot 19.00 uur.
Daarna is er weer club op 12 oktober van 17.00 tot 19.00 uur.....
lees meer »
 
Kerkcafé Kerkcafé
Elke laatste vrijdag van de maand is er voor de middengeneratie een mogelijkheid om informeel elkaar te ontmoeten. Ben je tussen de 30 en 55 jaar, dan zouden we het heel fijn vinden om je te verwelkomen.
Het Gemeentecentrum (aan de Enschedesestraat) is open en de koffie is gezet vanaf 20.00 uur.
Maar als je later op de avond wilt komen en een glaasje wijn, een biertje of wat fris met ons wilt drinken, is dat ook prima!
Hopelijk tot ziens op vrijdagavond 31 mei!

Groetjes, Gert, Gonda, en Johan
lees meer »
 
Bloemendienst: afgeven Bloemendienst: afgeven
U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Piet van Genderen, scriba
 
Kerktelefoon Kerktelefoon
Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).