Startzondag Startzondag
Veel gemeentes markeren het moment dat ze vanuit het zomertempo weer in een hogere versnelling gaan met een startzondag. Zo ook de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse. Dit jaar is de startzondag in de Protestantse Kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat 4 op zondag 15 september. Vanaf 10:00 uur is er programma. Om 13:30 uur begint de startdienst. Iedereen is welkom. Je kunt voor  één of twee onderdelen. Je kunt natuurlijk ook het hele programma meemaken. Graag zelfs!
 
Programma
10.00uur morgengebed
10.30uur koffie
11.15uur try-out repetitie kinderkoor
11.15uur muziektafels (in groepen aan de slag met de ZIN(g)TOP40)
13.00uur lunch
13.30uur startdienst

Als de scholen weer begonnen zijn en koren hun repetities weer beginnen, kringen en activiteiten weer in hun vaste ritme gaan lopen, de vertrouwde thuiszorgmedewerksters weer op hun post zijn en we alleen een deel van de 65 – 75 jarigen nog even weer missen omdat ze het naseizoen meepikken, vinden we het dus fijn om met zoveel mogelijk mensen de zomerslaap van ons af te schudden.

We doen het deze keer expres een keer op veel punten anders dan anders. In de evaluatie van vorig jaar is duidelijk geworden dat een startweek toch teveel van het goede was. Anders dan anders is ook, dat we dit jaar de startzondag afronden met een vrolijke startdienst voor jong en oud van 13:30 tot +/- 14:30 uur waarin de ZIN(g)-TOP40 doorklinkt .

Maar er is natuurlijk meer te beleven dan de startdienst alleen. Vakantieverhalen kunnen uitgewisseld worden bij de koffie die we vanaf 10:30 uur schenken, er is om 10:00 uur een morgengebed, van11:30 – 12:15 uur een try-outrepetitie van het kinderkoor dat we willen gaan starten, om 13:00 uur een lunch en wie wil kan van 11:15 – 12:45 aan de slag aan één van de vier muziektafels: Psalmen , Liedboek (of aan het Liedboek verwant), Pop, Opwekking (of aan Opwekking verwant) om helemaal in die stijl in samenspraak met elkaar passende liederen te zoeken voor de slotviering. 
Vier vieringen is natuurlijk teveel van het goede voor de startdienst die als thema ‘Vieren in vieren’ heeft. Uit elk van de vier vieringen halen we (minstens één) een bouwsteen voor de startdienst. Het lot bepaalt welke.
En we hopen natuurlijk dat er voldoende belangstelling voor de kinderzanggroep is en die dus ook van zich kan laten horen.  
Mogen we u ontmoeten 15 september ? We zouden het een feest vinden!
Wie wil kan het hele programma meedoen. Graag zelfs! We denken dat dat beslist de moeite waard is. Maar je kunt ook voor één of meer onderdelen komen.

Een aantal programmaonderdelen is dan wel anders dan anders, het idee om er samen met zoveel mogelijk mensen iets moois van te maken is oud en vertrouwd.
We dromen ervan – en doen er onze stinkende best voor - dat het een bont gezelschap wordt: nieuwsgierige zoekers zowel als mensen die gewoontegetrouw geloven, vernieuwers en mensen voor wie het misschien te snel gaat, jong en ook ouder en oud, mensen op of over de rand van de kerk zowel als de kring van mensen die vaker of zelfs vaak hun gezicht laten zien. Kom maar op! Hoe meer zielen, des te meer vreugd.
terug