Themadiensten Themadiensten
Startzondag waarin we vanuit het zomertempo weer naar een hogere versnelling gaan schakelen. 

Adventsvieringen in aanloop naar het kerstfeest.

Diensten waarbij het accent ligt op muziek (zang en/of instrumentaal), vesper (avond) diensten 

Oud- en de Nieuwjaarsdienst waarin een gemeentelid met theologische scholing de preek schrijft.

Speciale diensten in de Stille Week, met viering van de Maaltijd van de Heer (Heilig Avondmaal) en met zang ondersteuning van de Cantorij. De viering maaltijd van de Heer wordt circa acht keer per jaar gevierd volgens een bepaald rooster. De Cantorij staat onder leiding van de kerkmusicus. Wij spreken van Maaltijd van de Heer omdat het woord Heilig avondmaal niet aansluit op onze praktijk van een viering die meestal 's morgens en niet 's avonds is. 

Aan de biddag voor gewas en arbeid en aan de oogstdienst, waarin gemeentelden thuis en in verzorgingstehuizen worden bezocht met het aanbieden van bloemen en fruit uit de dienst.

Enkele malen per jaar is dit een oecumenische dienst, gezamenlijk verzorgd door de Protestantse kerk en de RK-parochies. De lokatie wordt per keer gekozen en kan dus één van de Rooms-Katholieke kerken zijn. 
terug