ZIN(g)TOP40- TOP 10 van Liedboekliederen
30 jul 2019 ZIN(g)TOP40- TOP 10 van Liedboekliederen
"Door dit lied kan ik soms erg geëmotioneerd worden. De eenvoudige maar mooie melodie en treffende woorden raken mij diep." (IB)
"Ik ervaar dit lied als het 'volkslied'van de PKN een 'hart onder de riem' voor eenieder die open staat voor 'het verhaal' dat ons verbindt."(WS)
 "-“  (JR)   "- "(HH)   "- "(AH)  " - "(EW)  " - " (HW)
"m.n. couplet 3, omdat we tijdens onze Israëlreis op het meer van Tiberias gevaren hebben en dit mij daaraan doet terugdenken."(RS) 
"bij het 3e vers moet ik altijd denken aan het avondmaal dat wij vierden aan het meer van Tiberias tijdens de reis die wij maakten" (MB)
"- " (HH)​​​​​   "- "(AH)
"- " (IB)
2.  "De steppe zal bloeien" (L 608) 
"Een geweldig toekomstperspectief die in alle heerlijkheid losbarst."  (IB)
"Ik vind 'De steppe zal bloeien' een mooi lied, omdat het - naar Jesaja 35 - een prachtig visioen van bevrijding schetst" (PG)
"- "(AH) "- "(HH),  "- " (GB)
"- " (HH)​​​​​ 
"Een van mijn mooie liederen, van vrede en hoop voor ons " (ID)
 "- "(AH)
"-"( JT), "- " (HW).  "- "(EW) 
4.  "Abba Vader U alleen" (L 886)
"Een lied dat mij troost en geborgenheid biedt " (PH)
"- " (HH)​​​​​   "- "(AH)
"Naast de tekst die aansprekend is, is ook zeker de melodie zo mooi dat deze je hart raakt" (GV)
"- "(HH)   "- "(AH)
"- " HW)  " - " (EW)
"Naast de tekst die aansprekend is vinden we ook demelodie prachtig" (HV)
"Liederen zijn voor mij stemmings -,  situatie-,  en levensfasegebonden.....Er komen liederen bij of terug, er zakken liederen weg. Voor nu kies ik o.a. 'Dit is een morgen als ooit de eerste'(L 216).    In de Engelse vertaling 'Morning has broken' en gezongen door Cat Stevens vind ik 'm mooier.        Terugdenkend aan mijn jeugd waar ik deze song op mijn cassetterecorder beluisterde.    Bij de uitvaart van mijn vader zong één van mijn dochters dit lied. Prachtige melodie,    prachtige tekst."  (MB)
"- " (HH)​​​​​   "- "(AH)
"- " (HH)​​​​​   "- "(AH)
 
"-“  (JR)   " - "(GB)
 ' Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom'  (L 840)
"Mijn Haaksbergen-lied. Sommige liederen verbinden me met personen, andere met plekken., nog weer andere met momenten. Dit lied dus met deze plaats, de mensen hier en de wijze van vieren"  (JS)
'May the road rise to meet you'(Colours of grace 52)
"Wordt ook wel 'De Ierse Zegen'- of 'Een Ierse Zegen'genoemd. kan 4 stemmig in Engels of Duits. mijn persoonlijke favoriet bij Taizekoor" (JT)
'De Gestorvene' (t. Ida Gerhardt 'Zeven maal') Trijntje Oosterhuis
"Een verdrietig lied door mij opgedragen aan mijn jongste broer (52 jaar) tijdens de herdenkingsplechtigheid.  
Het lied gaat over het verdriet van iemand om een geliefd persoon die gestorven is. De dichter beschrijft in het gedicht de grootte van dit verdriet. Hij doet dit door aan te geven hoeveel de persoon ervoor over zou hebben om de gestorvene weer terug te kunnen zien en bij zich te kunnen hebben. De persoon heeft er eigenlijk alles voor over om de dood ongedaan te maken als dat zou kunnen.  (AO)
'Door de wereld gaat een woord' (L 802)
 "Een lied in de zetting van een mars: een pelgrims lied.
Het is een stille wens van mij om nog eens een pelgrimstocht te maken en naar Santiago de Compostella wandelen. Los te komen uit Haaksbergen en in (alleen maar) een ander ritme van opstaan, wandelen, praten, eten, slapen, uitrusten en fysiek overleven te komen.  (AO)
"Een lied over eenheid waardoor ik kan voelen dat ik er niet alleen voor sta." (IB)
"- " (IB)
 "- " (IB)
"- " (IB)
"- "(HH)
"- "(HH)
"Misschien wel een beetje jeugdsentiment, maar dit lied blijft terugkomen. Ik heb vaak steun en vertrouwen gevonden in de aanmoedigende woorden." (IB)
"- " (IB)
"- " (IB)
“Vast iets voor mij, wat ik ook nastreef:”  (op de mel. van L 276 ‘Zomaar een dak…’) 
“In deze tijd dachten we aan duurzaamheid, solidariteit, sober leven” (RH)
‘ Medestanders zijn wereldwijd’ (op de mel. van L 419 ‘Wonen overal …’)
“In deze tijd dachten we aan duurzaamheid, solidariteit, sober leven” (RH)
"- " HW)  " - " (EW)
"Naast de tekst die aansprekend is vinden we ook demelodie prachtig" (HV)
"Liederen zijn voor mij stemmings -,  situatie-,  en levensfasegebonden.....Er komen liederen bij of terug, er zakken liederen weg. Voor nu kies ik o.a. 'Dit is een morgen als ooit de eerste'(L 216).    In de Engelse vertaling 'Morning has broken' en gezongen door Cat Stevens vind ik 'm mooier.        Terugdenkend aan mijn jeugd waar ik deze song op mijn cassetterecorder beluisterde.    Bij de uitvaart van mijn vader zong één van mijn dochters dit lied. Prachtige melodie,    prachtige tekst."  (MB)
"- "ID"
"vooral vers 1,5 & 6 Een van mijn mooie liederen, van vrede en hoop voor ons  "  (ID)
" Een van mijn mooie liederen, van vrede en hoop voor ons "(ID)
"mijn moeders lievelingslied, zij was luthers" (ID)
"- "(GH)
'De Heer is onze reisgenoot' (L 646)
"- "(GH)
'Hij leeft' (L 667)
"- "(GH)
'God, die leven hebt gegeven' (L 718) 
"- "(GH)
'God is getrouw, zijn plannen valen niet (Liedboek '73 Gez 304)    (Opwekking 248)
"- " (JF)
"Als Christenen willen wij er voor elkaar zijn. Dit lied geeft dat voor mij uitstekend weer. Melodie weergegeven in de vorm van een Engelse 'Song of Praise'. Gekozen bij de ambtsbevestiging als diaken."(IM)
"Een prachtige versie van het Onze Vader in hedendaagse taal; gezet op een eigentijdse melodie." (IM) 
"Mooi lied om het nieuwe kerkelijk jaar te beginnen, bemoedigend, helder eigentijds taalgebruik; fijne melodie om te zingen." (IM)
"Lied  dat gaat over Lof, Zijn gegeven woord en het dragen op adelaarsvleugels. Hier mogen we op vertrouwen, Een stevige basis."(MB)
"- " (GB)
'Fiez-vous en Lui'(Taizé)
"Liederen zijn voor mij stemmings -,  situatie-,  en levensfasegebonden..... Er komen liederen bij of terug, er zakken liederen weg. Voor nu kies ik o.a. "Filez-vous en Lui":    Troostend, bemoedigend, hoopvol. Zingend en met mijn ogen dicht ben ik (terug) in Taizé." (MB)
"1" (KB)
"- "(AW)
"Ik heb een top10 uit ons huidige liedboek, omdat het  een vernieuwend,naar de wereld gericht(globaliserend)liedboek is met een ruime keus aan liederen toepasbaar in onze liturgie. Op 1 staat wat mij betreft 'Masithi Amen': bijzonder opvallend lied gaat tijdens het zingen automatische door,je blijft het maar steeds herhalen." (PS)
"Ik heb een top10 uit ons huidige liedboek, omdat het  een vernieuwend,naar de wereld gericht(globaliserend)liedboek is met een ruime keus aan liederen toepasbaar in onze liturgie. Op 2 staat wat mij betreft  lied 900 ook weer een verrassend lied."(PS)
"Ik heb een top10 uit ons huidige liedboek, omdat het  een vernieuwend,naar de wereld gericht(globaliserend)liedboek is met een ruime keus aan liederen toepasbaar in onze liturgie. Op 3 staat wat mij betreft      lied 881 een vrolijk lied die je in canon kunt zingen"(PS)
"Ik heb een top10 uit ons huidige liedboek, omdat het  een vernieuwend,naar de wereld gericht(globaliserend)liedboek is met een ruime keus aan liederen toepasbaar in onze liturgie. Op 4 staat wat mij betreft   lied 839 een danslied eventueel met ballet of dansgroep in een dienst." (PS)
  "Ik heb een top10 uit ons huidige liedboek, omdat het  een vernieuwend,naar de wereld gericht(globaliserend)liedboek is met een ruime keus aan liederen toepasbaar in onze liturgie. Op 5 staat wat mij betreft  lied 982 geeft levenscyclus van schepping goed weer.
"Ik heb een top10 uit ons huidige liedboek, omdat het  een vernieuwend,naar de wereld gericht(globaliserend)liedboek is met een ruime keus aan liederen toepasbaar in onze liturgie. Op 6  staat wat mij betreft    lied 418  mooi slotlied met bede voor de gemeente."(PS)
"Ik heb een top10 uit ons huidige liedboek, omdat het  een vernieuwend,naar de wereld gericht(globaliserend)liedboek is met een ruime keus aan liederen toepasbaar in onze liturgie. Op 7 staat wat mij betreft  lied 525  ook weer een danslied(bruilofslied in walsvorm) van W Vogel." (PS)
"Ik heb een top10 uit ons huidige liedboek, omdat het  een vernieuwend,naar de wereld gericht(globaliserend)liedboek is met een ruime keus aan liederen toepasbaar in onze liturgie. Op 10 staat wat mij betreft  lied 734 zaligsprekingen prachtig Taizelied."(PS)
??
"Ik heb een top10 uit ons huidige liedboek, omdat het  een vernieuwend,naar de wereld gericht(globaliserend)liedboek is met een ruime keus aan liederen toepasbaar in onze liturgie. Op 9 staat wat mij betreft lied ?? dat ons werelds denken corrigeert" (PS)
terug