Uitleg liturgische bloemschikkingen
19 dec 2020 Uitleg liturgische bloemschikkingen
De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien en Gods Licht. De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods licht.

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. De schaal wordt op vier pijlers geplaatst. Voor de pijlers gebruiken we vier wijnflessen.

Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.
Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers.
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.     

Kijk in de liturgie van de zondagen tijdens advent en kerst wat de symboliek van die zondag is. 
terug