Uitnodiging Gemeentevergadering
08 mei 2023 Uitnodiging Gemeentevergadering
Op de agenda zullen de volgende punten aan u worden voorgelegd: 
  • Jaarrekening diaconie
  • Jaarrekening kerkrentmeester (onder voorbehoud)
  • Herziene plaatselijke regeling
  • Informatie over de voortgang bouwplannen kerkelijk erf
  • Informatie over de voortgang organisatie ontwikkeling
  • Thema: Boeren in het huidige klimaat (door dhr. E. Vedders)

De jaarrekening ligt ter inzage op het kerkelijk bureau waar tevens de aangepaste plaatselijke regeling ligt om in te zien of mee te nemen.

Namens de kerkenraad, Theo van der Hulst, voorzitter
terug