Uitreiking eerste exemplaar Maranatha op zondag 12 juni
17 jun 2022 Uitreiking eerste exemplaar Maranatha op zondag 12 juni

Deze oorspronkelijk gereformeerde kerkgebouwen werden na de fusie tot Protestantse gemeente te Haaksbergen - Buurse minder gebruikt, en zullen in de nabije toekomst verkocht worden. Dhr. Pieter Hiemstra memoreerde een intensief kerkelijk leven, en de activiteiten, met name ook die van na de fusie.

Vanuit de kerkenraad kwam suggestie om dit herinneringsboekje uit te geven. Door de redactie is een boekje samengesteld uit bijdragen die ontvangen werden na een oproep in het kerkblad en na persoonlijke benadering. Het geeft een mooi beeld van het actieve kerkelijk leven dat bijna 70 jaar in deze gebouwen plaatsvond.

Het eerste exemplaar is aangeboden aan mw. Ina Lotterring, die zowel de inwijding als de sluiting van het gebouw heeft meegemaakt. Dat het boekje op juist deze zondag (Trinitatis) werd uitgereikt, houdt verband met een van de hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van de Maranathakerk: de 24-uurs 'Maranathon' die in 1995 op zondag Trinitatis gehouden werd. Deze activiteit is dan ook uitgebreid beschreven in het boekwerkje. Bij het koffiedrinken na de kerkdienst kon iedereen een exemplaar meenemen, en als verrassing was er een cakeje waarop de Maranathakerk was afgebeeld.Intussen heeft een groot aantal geïnteresseerden de Maranatha kunnen bemachtigen, niet in de laatste plaats door een enthousiaste bezorgactie door Pieter Hiemstra. Een ieder die er nog niet een heeft, maar wel graag zou willen hebben, kan een berichtje sturen naar het Kerkelijk Bureau (kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl). Wij geven dan door wanneer uw afdruk klaar ligt om af te halen.
 

terug