Van de beroepingscommissie
20 mrt 2022 Van de beroepingscommissie
We hebben cursussen gevolgd, gesprekken gevoerd met kandidaten en tijdens de Coronapandemie veel diensten gevolgd op internet. En toen het weer mogelijk was zijn we diensten gaan “horen”.
Dat resulteerde in een geschikte kandidaat. Helaas heeft deze te kennen gegeven dat hij/zij in deze beroepingsprocedure niet verder kon gaan vanwege persoonlijke redenen.
Dat was voor ons maar ook voor u als gemeente uiterst teleurstellend.
We hebben ons daarna beraden en de voltallige commissie heeft aangegeven, dat ze verder wil gaan in deze beroepingsprocedure.
Beide kerkenraden hebben hiermee ingestemd.
Inmiddels zijn we weer opgestart.
Misschien weet u als gemeentelid wel een geschikte kandidaat voor onze beide gemeentes.
Dan horen wij dat graag en kunt u deze doorgeven aan:
Hans Overbeek, voorzitter beroepingscommissie. hans@overbeekkwaliteit.nl                               tel:06-54713951
Janni Tijink, secretaresse beroepingscommissie. janni.tijink@pkn-haaksbergen.nl        tel: 06-37299989
 
terug