Vanuit de werkgroep kerk-in-actie Vanuit de werkgroep kerk-in-actie
De werkgroep heeft de eerste vergadering er op zitten sinds begin februari. Het was goed om elkaar weer te zien zo na een lange tijd.  Wij hebben helaas moeten besluiten dat het saladebuffet van 10 juli definitief niet doorgaat: het is ons inziens niet mogelijk om iets te organiseren met de huidige 1,5 meter regeling. Wij hadden het graag anders gezien.

Wij kunnen u wel mededelen dat mocht er weer ruimte voor zijn om het stamppotbuffet te organiseren dat dit zal zijn op vrijdag 9 oktober. Zondag 8 november staat het appeltaartbuffet gepland en de boekenmarkt op vrijdag 13 en zaterdag 14 november. Wij hopen dat er tegen die tijd weer een mogelijkheid hiervoor is, maar alles blijft onder voorbehoud.

Namens de werkgroep wens ik u alle goeds voor de komende tijd.
 
Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten. 
 
terug