Vanuit de werkgroep kerk-in-actie
20 mrt 2020 Vanuit de werkgroep kerk-in-actie
De werkgroep is bij elkaar geweest om te overleggen wat in de eerstkomende tijd haalbaar is wat betreft activiteiten. Dit blijft nog steeds lastig te voorzien. Wel hebben we besloten dat ook het stamppotbuffet niet doorgaat in oktober, helaas.
Als wij dan naar de maand november kijken dan staat het appeltaartbuffet gepland. Wij hopen voorzichtig dat wij op een of andere manier hier een vorm aan zullen kunnen geven, maar daar hoort u meer over.

Wij waren als werkgroep enthousiast aan ons nieuwe project begonnen in januari en behalve het taartbuffet hebben we nog niks kunnen organiseren voor het project Sterke vrouwen in de kerk in Papoea. Maar wij blijven vooruitkijken en op een gegeven moment zal er vast wel weer wat mogelijk zijn.

Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten
terug