Verkoop voormalig kerkgebouw Marantha
14 jan 2022

Verkoop voormalig kerkgebouw Marantha
Meer dan zestig jaar heeft het karakteristieke gebouw onderdak geboden aan een deel van onze kerkelijke gemeente. Het draagt daardoor herinneringen aan vieringen, diensten en persoonlijke gebeurtenissen, met lief en leed, met zich mee. Het gebouw gaat nu een nieuwe toekomst tegemoet voor hernieuwd gebruik.
Het CvK is voornemens om het gebouw door middel van een verkoop bij inschrijving in de markt aan te bieden.
Een belangrijk uitgangspunt is eveneens de eis dat het gebouw zonder toestemming vooraf van het CvK niet gewijzigd mag worden; het gebouw moet te allen tijde herkenbaar blijven.                              
De Gemeente Haaksbergen heeft inmiddels inzicht gegeven in alternatieve gebruiksmogelijkheden. Zowel woonhuis + kantoor alsmede een dubbele woonbestemming zijn in principe mogelijk.
Het verkoopproces wordt op dit moment verder voorbereid. Zorgvuldigheid is hier het kernbegrip.
Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen over de exacte invulling van het hiervoor genoemde proces. Uitgangspunt is wel om in het eerste kwartaal van 2022 concrete stappen te zetten.
Uw reactie of interesse kunt u richten aan kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl.
 
terug