Vieringen Vieringen
Binnen onze gemeente worden diverse soorten vieringen gehouden. Allereerst de wekelijkse viering op de zondagmorgen, dit is kernviering van de gemeente. Deze begint om 10.00 uur. Tenzij anders aangegeven. Daarvoor is een orde van dienst ontwikkeld (een soort standaard programmaboekje). De orde van dienst vindt u hier. In de agenda is te zien welke diensten er worden georganiserd, met datum en tijd. Voor alle diensten geldt: Wees van harte welkom! 

Naast “gewone” erediensten zijn er themadiensten gedurende het jaar. Dat zijn diensten waarin bepaalde elementen van de eredienst ontbreken en andere, minder vertrouwde dingen mogelijk zijn. Zonder volledig te zijn noemen we er een paar.

Startzondag waarin we vanuit de zomervakantie naar een andere frequentie gaan schakelen. Een impressie van een startzondag vind u hier.

Herdenkingsdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden herdenken. En de naaste familieleden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. De namen worden genoemd uit het gedachtenisboek (een soort register van de overledenen wat openbaar in de kerk ligt).

Adventsvieringen in aanloop naar het kerstfeest.

Diensten waarbij het accent ligt op muziek (zang en/of instrumentaal), vesper (avond) diensten 

Oud- en de Nieuwjaarsdienst waarin een gemeentelid met theologische scholing de preek schrijft.

Speciale diensten in de Stille Week, met avondmaal en met zang ondersteuning van de Cantorij.

Aan de biddag voor gewas en arbeid en aan de oogstdienst, waarin gemeentelden thuis en in verzorgingstehuizen worden bezocht met het aanbieden van bloemen en fruit uit de dienst. foto

Enkele malen per jaar is dit een oecumenische dienst, gezamenlijk verzorgd door de Protestantse kerk en de RK-parochies. De lokatie wordt per keer gekozen en kan dus één van de Rooms-Katholieke kerken zijn.

In de ruimtes van Wiedenhof en Het Saalmerink worden maandelijks kerkdiensten gehouden waarin een Protestantse voorganger leidt. 

Speciale kerkdiensten zoals gedachtenisdiensten en trouwdiensten zijn niet op de website (onder agenda) vermeld.

Kerkelijk huwelijk. (apart blokje van maken)
Voor kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk kan men het beste contact opnemen met een van de predikanten over de dag en tijd van de dienst en het pastorale voorgesprek.

Gedachtenisdienst.
Ook bij diensten ter gedachtenis aan een overleden nabije of geliefde kunt u contact opnemen met van de predikanten voor een afspraak over dag en tijd van de dienst. U kunt ook de begrafenisondernemer laten bemiddelen. De predikant zal contact opnemen voor een pastoraal gesprek.
terug