We zoeken een organist voor het Saalmerink
14 jan 2022 We zoeken een organist voor het Saalmerink
Voor iedereen is het beter dat er in ieder geval twee organisten voor deze diensten zijn zodat de
Saalmerinkdiensten in onderling overleg verdeeld kunnen worden. Ben jij, bent u de organist die ons uit de brand helpt? 
De diensten in de zorghuizen hebben vaak een drietal zangmomenten en daarnaast orgelspel voor en na de viering. De beperkte groepsgrootte en de leeftijd van de meeste bezoekers brengen met zich mee dat de zang de organist niet gauw overstemt. Volgens een vergelijkbare systematiek en opzet zijn er ook diensten in Wiedenhof.  De praktische organisatie daarvan ligt bij de Geestelijk Verzorger van Livio, mw. Margot Dijkman.
Raken wij nu bedolven onder de aanmeldingen van organisten dan sluiten we dat natuurlijk kort met Margot. Schroom dus niet om van uw belangstelling blijk te geven.
 
terug