Wijkindeling (concept)
20 jan 2021

Wijkindeling (concept)
WIJKINDELING
Wijk 1
Ouderling: Mw. G. ter Heide
Predikant: Ds. O. Haasnoot
Het centrumgebied ingesloten door: Rondweg, Kruislandstraat, Ruwerstraat, Spinnerstraat, het fietspad langs Frankenhuis, Stationsstraat, Mr.Eenhuisstraat, Blankenburgerstraat, Enschedesestraat en Bevertstaat.

Wijk 2
Ouderling: vacant
Predikant: Ds. O. Haasnoot
Het gebied begrensd door: Hengelosestraat, Veldmaterstraat, Wagnerstraat, Wiedenbroeksingel, spoorbaan, Stationsstraat, Mr.Eenhuisstraat, Blankenburgerstraat, Enschedesestraat, Enschedesestraat (oude N18).

Wijk 3
Ouderling: Robert Habing
Predikant: Ds. O. Haasnoot
Het gebied begrensd door: Goorsestraat, Hengelosestraat, Kortenaerstraat,
spoorbaan, Wiedenbroeksingel (hier alleen om de grens aan te geven, de bewoners horen tot wijk 2), Wagnerstraat, Veldmaterstraat, Hengelosestraat.

Wijk 4
Ouderling: mw. R. Slingerland & Mw. J Loorbach
Predikant: Ds. A.J. Stein
Het gebied begrensd door: vanaf de gemeentegrens, de Goorsestraat, Hengelosestraat, Kortenaerstraat, Spoorbaan, Stationsstraat, fietspad langs Frankenhuis, Spinnerstraat, Ruwerstraat, Kruislandstraat, Eibergsestraat tot aan de gemeentegrens.

Wijk 5
Ouderling: mw. J. de Greef
Predikant: Ds. A.J. Stein
Bij wijk 5 hoort: Buurse en het zuidelijke buitengebied.
Vanaf de gemeentegrens, buiten de bebouwde kom de oude N18, Enschedesestraat, Bevertstraat, Rondweg, Eibergsestraat tot aan de gemeentegrens.
terug