Wijkouderlingen en predikanten in het pastoraat.

Wijkouderlingen en predikanten in het pastoraat.
Er kan sprake zijn van geestelijke nood bijvoorbeeld ingeval van een ernstige ziekte. Dat is niet altijd bij de predikant of wijkouderling bekend. Met wie u dan contact opneemt is heel eenvoudig. Dat hangt van het woonadres af. Zie het kaartje met de wijkindeling hierboven. Voor contactgegevens van ouderling of predikant, klik hier. 

WIJKINDELING
Wijk 1
Ouderling: Mw. G.(Gea) ter Heide
Predikant: Ds. O.(Olaf) Haasnoot
Het centrumgebied ingesloten door: Rondweg, Kruislandstraat, Ruwerstraat, Spinnerstraat, het fietspad langs Frankenhuis, Stationsstraat, Mr.Eenhuisstraat, Blankenburgerstraat, Enschedesestraat en Bevertstaat.

Wijk 2
Ouderling: vacant
Predikant: Ds. O.(Olaf) Haasnoot
Het gebied begrensd door: Hengelosestraat, Veldmaterstraat, Wagnerstraat, Wiedenbroeksingel, spoorbaan, Stationsstraat, Mr.Eenhuisstraat, Blankenburgerstraat, Enschedesestraat, Enschedesestraat (oude N18).

Waaronder Zorgcentrum Het Saalmerink en Verpleegtehuis Het Wiedenhof.

Wijk 3
Ouderling: Dhr. R.(Robert) Habing
Predikant: Ds. O.(Olaf) Haasnoot
Het gebied begrensd door: Goorsestraat, Hengelosestraat, Kortenaerstraat,
spoorbaan, Wiedenbroeksingel (hier alleen om de grens aan te geven, de bewoners horen tot wijk 2), Wagnerstraat, Veldmaterstraat, Hengelosestraat.

Wijk 4
Ouderling: mw. R.(Ria) Slingerland & Mw. J. Loorbach
Predikant: Ds. A.J.(Job)Stein
Het gebied begrensd door: vanaf de gemeentegrens, de Goorsestraat, Hengelosestraat, Kortenaerstraat, Spoorbaan, Stationsstraat, fietspad langs Frankenhuis, Spinnerstraat, Ruwerstraat, Kruislandstraat, Eibergsestraat tot aan de gemeentegrens.

Wijk 5
Ouderling: mw. J.(Jannie) de Greef
Predikant: Ds. A.J.(Job) Stein
Bij wijk 5 hoort: Buurse en het zuidelijke buitengebied.
Vanaf de gemeentegrens, buiten de bebouwde kom de oude N18, Enschedesestraat, Bevertstraat, Rondweg, Eibergsestraat tot aan de gemeentegrens.

Reserve ouderling: Dhr. P.(Piet) Engels
 
terug