Wittemgroep: 'Het Leven delen'
01 sep 2015 Wittemgroep: 'Het Leven delen'
De groep Wittem is een activiteit van de gezamenlijke kerken en de ouderenbond KBO/ PCOB Haaksbergen. We bieden jaarlijks een programma met lezingen, gesprekken, films, bezoeken, etc. Dit met als doel ouderen samen te brengen, te binden en met elkaar in gesprek te gaan over wat hen bezig houdt met betrekking tot geloof, kerk en samenleving. Dit jaar staan onze bijeenkomsten in het teken van het thema 'HET LEVEN DELEN' .

Bezoek aan het klooster St. Franciscanessen Denekamp

"Zij kwamen om te dienen"
Datum: dinsdag 8 oktober 2019
Tijd: van 9.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Vertrek vanaf de Lourdeskerk, Sonderenstraat 55
Kosten: € 20,00 per persoon
We starten het nieuwe seizoen met een dagbezoek aan het klooster van de zusters Franciscanessen te Denekamp. Om 10.00 uur staat hier de koffie klaar en worden we ontvangen door Zuster Reinalda. Zij is deze dag onze gastvrouw en zal ons vertellen over de geschiedenis van de orde, de dagelijkse gang van zaken en nieuwe plannen voor de toekomst van het klooster.
Na de lezing is er een rondleiding door het klooster met kapel en het kerkhof van de zusters. Om 12.30 uur staat er een lunch klaar en na de middag zal dhr. Hendrik Scholten van de Historische Kring Haaksbergen m.b.v. lichtbeelden ons vertellen wat de zusters Franciscanessen voor de gemeenschap Haaksbergen hebben betekend.
In verband met de maximumgroepsgrootte van 50 personen dient u zich tijdig aan te melden per mail bij Harry van 't Erve of Akkie Hamoen.
Adressen:
Akkie Hamoen, tel.: 053 5722629 of email: mj.hamoen@kpnmail.nl
Harry van 't Erve, tel.: 053 5721760 of email: vanterve@kpnmail.nlGewoon of heel bijzonder?
Rembrandt en zijn voorstelling van de Bijbel
Datum: dinsdag 19 november 2019
Locatie: Lourdeszaal, doorgang links naast de Lourdeskerk, Sonderenstraat 55
Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur
Kosten: € 5,00 per persoon
Nederland herdenkt in 2019 Rembrandts 350ste sterfdag. Een goed moment om te kijken naar de voorstellingen die Rembrandt schilderde met de Bijbel als inspiratiebron. Wat vertellen zijn afbeeldingen ons? Azarja Fransen, kunsthistorica, zal ons deze middag met behulp van lichtbeelden meenemen in de wereld van Rembrandt.Sri Lanka
Datum: 14 januari
Locatie: Lourdeszaal, doorgang links naast de Lourdeskerk, Sonderenstr. 55
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 5,00 pp
De voormalige pastoor van Haaksbergen, emeritus-pastoor Theo van der Sman, is al jaren sterk verbonden met het lot van de allerarmsten op het Aziatische eiland Sri Lanka. Hij zal ons filmbeelden tonen van welke projecten, veelal met behulp van Twentse ondernemers en particulieren tot stand komen. De stichting werkt voor mensen met verschillende godsdiensten. Ook zal hij ons vertellen over de cultuur van het Boeddhisme.
.


Rituelen en symbolen
Datum: dinsdag 25 februari 2020
Locatie: Lourdeszaal, doorgang links naast de Lourdeskerk, Sonderenstr. 55
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 5,00 per persoon
Opgave: Graag even aanmelden vóór 1 oktober bij één van onderstaande personen, bij voorkeur per mail. Na aanmelding krijgt u per mail voor elke bijeenkomst een nadere uitnodiging.
Pastoor Paul Daggenvoorde zal over de betekenis van symbolen, rituelen en tradities in het leven van vandaag een inleiding verzorgen. Nadien zal hij met ons daarover in gesprek gaan.


Gevolgen van de Tweede Wereldoorlog
Datum: 28 april 2020
Locatie: Lourdeszaal, doorgang links naast de Lourdeskerk, Sonderenstr. 55
Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur
Kosten: € 5,00 per persoon
In april 2020 is het 75 jaar geleden dat 'we' werden bevrijd. Samen met de Historische Kring willen we u tijdens deze bijeenkomst meenemen naar de tijd van toen en samen met u herbeleven welke impact dat had en nog heeft op nabestaanden. Welke consequenties trekken we uit verleden? Hoe beleeft de hedendaagse generatie het verleden?


Opgave Wittem Groep:
Heeft u belangstelling voor één of meerdere dan graag even aanmelden vóór 1 oktober 2019 bij één van onderstaande personen, bij voorkeur per mail aan een van de leden van de werkgroep. Na aanmelding krijgt u, per mail, elke bijeenkomst een nadere uitnodiging.
email: mj.hamoen@kpnmail.nl 572 26 29, Akkie Hamoen
email: vanterve@kpnmail.nl 572 17 60, Harry van 't Erve
email: hmaathuis@planet.nl 572 67 36, Harry Maathuis
email: thij.willems@gmail.com tel: 572 30 82, Thij Willems
email: azarjafransen@planet.nl , tel.: 06 48252128 ,Azarja Fransen
email: jvschaardenburgh@hetnet.nl, tel.: 0618813028 of Jan van Schaardenburgh

 
terug