Wittemgroep: 'zin in de ouderdom' Wittemgroep: 'zin in de ouderdom'

De gespreksgroep Wittem is een activiteit van de gezamenlijke kerken en de ouderenbond KBO Haaksbergen. We bieden jaarlijks een programma met lezingen, gesprekken, films, bezoeken, enz.
Dit met als doel ouderen samen te brengen, te binden en met elkaar in gesprek  te gaan over wat hen bezighoudt met betrekking tot geloof, kerk en samenleving. Komend jaar staan onze bijeenkomsten in het teken van zinvol ouder worden met als motto:  ‘ Zin in ouderdom‘.

maandag 23 oktober 2017                                      
Protestantse kerk 19.00 uur
entree inclusief koffie € 5.00
Dit voorjaar presenteerden de Christen Unie en omroep Max het manifest Waardig oud worden. Te midden van alle discussies over betaalbaarheid van de pensioenen en dure ouderenzorg is dit manifest een pleidooi voor her-waardering van ouderdom. Ook wordt gesuggereerd dat meer aandacht voor zinvol en waardig oud worden, de vraag naar stervenshulp bij een voltooid leven zal verminderen. We hebben dhr. Gert-Jan Segers, lid van de tweede kamer en fractieleider van de CU bereid gevonden om vanavond dit manifest nader toe te lichten en hierover met ons in discussie gaan.

Dinsdag 21 november 2017
Richtershof 14.00 –16.00 uur
entree inclusief koffie € 5.00
`Verlangen als antwoord` is de titel van een boek over zinvol leven. Als Holkje van de Veer door een stage bij toeval het klooster in Zwolle leert kennen, gaat er een wereld voor haar open. Zij voelt zich daar zo thuis, dat zij ook dominicanes wordt. In haar boek vertelt ze over haar verlangen naar een zinvol bestaan. `Wat ik het liefste doe is leven en dat is al heel wat! Holkje van de Veer is vanmiddag onze gast en zij wil haar levenservaringen (als dominicanes en levend met beperkingen) graag met ons delen.

Dinsdag 23 januari 2018
Richtershof 14.00-16.00 uur
entree inclusief koffie € 5.00
In juni 1917 opent buurtzorghuis Haaksbergen aan de Aaftinksweg haar nieuwe onderkomen. Een hospice in een monumentale boerderij in een prachtige omgeving. Voorzien van alle eigentijdse gemakken en moderne voorzieningen biedt het buurtzorghuis een sfeervol onderkomen voor zieken in hun laatste levensfase. Mevr. M. Hendriksen van het hospice en dhr. P. van de Lugt namens de huisartsengroep Haaksbergen zullen ons uitgebreid informeren over deze nieuwe voorziening.

Dinsdag 13 maart 2018
Protestantse kerk 20.00–22.00 uur
entree inclusief koffie € 5.00
Elk jaar rondom de Goede week vinden in ons land ongeveer 200 opvoeringen plaats van de Mattheuspassion van J.S. Bach. Waarom is dit muziekwerk zo ongekend populair? Is het de tekst van de dichter Picander of is het toch vooral de muziek die gelovigen en ongelovigen tot tranen toe ontroert.  Wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma instituut Ad de Keyzer schreef een uniek en geweldig mooi boek over dit meesterwerk van Bach. Hij zal in een lezing opgeluisterd met muziekfragmenten ons laten genieten van prachtige teksten en ontroerende muziek.

Dinsdag 10 april 2018
Richtershof 14.00 – 16.00 uur
Entree inclusief koffie € 5.00
Gespreksmiddag over zinvol en waardig oud worden. Gespreksleider is ds. Jan Bouwmeester, geestelijk verzorger op Het Wiedenbroek.

Opgave voor activiteiten Wittemgroep:
Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomsten, dan graag even aanmelden vóór 1 oktober bij één van de hieronder genoemde personen. Bij voorkeur per email! Na aanmelding krijgt u dan per mail voor elke bijeenkomst een nadere uitnodiging.

  • Herman Buursen  57 22 294 of
  • Harry van ’t Erve  57 21 760 of .
Verdere begeleiders: Joost van Campen, Akkie Hamoen,Margot Dijkman
 

terug