Wittemgroep; goed nieuws, we hebben er lang op gewacht!
29 jan 2022 Wittemgroep; goed nieuws, we hebben er lang op gewacht!
-          22 maart: 19.30 uur: “Muziek verbindt mensen” met het Byzantijns mannenkoor in de Pancratiuskerk. Hierover wordt u 10 dagen voordien definitief geïnformeerd.
-          6 april 14.00 uur een extra aanvulling op het jaarprogramma: de uitgestelde bijeenkomst van 2020 naar aanleiding van “Herdenking 75 jaar Bevrijding” in samenwerking met KBO-PCOB en de Historische Kring. Over deze bijeenkomst ontvangt u op 10  maart een mail/brief met nadere informatie en de mogelijkheid u op te geven.

Na de laatste persconferentie van het kabinet worden de mogelijkheden rondom corona verruimd en daar zijn we allemaal heel blij mee. Hoe het gaat uitpakken op termijn moeten we afwachten, maar er is reden tot optimisme.
Het bestuur van de KBO had in een eerder stadium al besloten de activiteiten tot 1 maart a.s. nog even uit te stellen in afwachting van de ontwikkelingen rondom Corona..
Dit betekent dat onze geplande bijeenkomst van donderdag 24 februari met als titel “Wat laat ik na als mijn erfenis?” en begeleid door ds. Jan Bouwmeester  nog even niet door kan gaan. Maar er zit muziek in de toekomst!

Hopelijk is dit het begin van een periode, waarin weer meer sociale contacten mogelijk zijn en er weer ruimte zal zijn voor onderlinge contacten. We houden u op de hoogte en houd nog even vol, in afwachting van betere tijden!


KBO-PCOB is een samenwerkingsverband tussen de ouderenbonden Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond).
 
terug