Actie kerkbalans 2022
21 mrt 2022 Actie kerkbalans 2022
We hebben € 113.000,-- toegezegd gekregen en € 35.365,-- ontvangen. We hopen op een totaal van € 125.000,--. Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.
Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet!

 
terug